Kuran-ı Kerim 5.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET ORTAOKULU
5-A SINIFI KUR’AN-I KERİM DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI

A. Aşağıdaki tabloyu uygun harfleri sırayla yazarak tamamlayınız. (10×2=20 puan)

ح ج ت ا
ش س ر ذ
ق ف غ ط ض
ى ھ ن م ك

• İlk insan ve ilk peygamberdir.
• Allah topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı
Melekler Allah’ın emrine uydu ve onun üstünlüğünü tanıdı.
1. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

• Allah Semûd kavmine kendi içlerinden peygamber olarak gönderdi.
• İnanmayanlarla onun arasında belirlenen bir günde, kayaların arasından, hepsinin gözü önünde bir deve çıkagelmişti.
2. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

• Allah O’na (as) ‘’Bizim denetimimiz ve vahyimizle bir gemi yap.’’ diye vahyetti
• Yüce Allah Hz. Ona her cinsten birer çifti, ailesini ve inananları gemiye bindirmesini emretti.
• Fakat O (as)’nun oğlu ve eşi kendisine inanmadı ve gemiye binmedi.
3. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

Milletini Allah’a gönülden bağlanmaya, ona kulluk etmeye çağırıyordu.
Kendilerine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini zannettiler.
Âd kavmi her şeyi kasıp kavuran bir rüzgârla yok edildi.
4. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

5. Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?
A)ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق
B)خ ص ض ط ظ غ ق ل
C)خ ق غ ل ض ص ط ظ
D)خ ص ض ط ظ غ ق ذ
6.Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?
A) Ahiret
B) Kıyametin ne zaman kopacağı
C) İman-İbadet
D) Ahlak kuralları

7.Aşağıdakilerden hangisi kalın harflerdendir?
A. م B.س C.ق D.ف
8-aşagıda verilenlerden birinci bölümdekilerle ikinci bölümde verilenleri eşleştiriniz.(3.5=15 puan)
1 Hareke
2 Üstün
3 Esre
4 Ötre
5 5 Cezm
İnce harflerin “i”, kalın harflerin “ı-i” arası bir sesle okunmasını sağlayan, harfin altına yazılan yatık çizgidir.
Harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlayan, harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir.
İnce harflerin “e”, kalın harflerin “a” sesiyle okunmasını sağlayan, harfin üstüne yazılan yatık çizgidir.
Kur’an harflerini seslendiren ve dilimizdeki sesli harflerin yerini tutan işaretlerdir.
İnce harflerin “u-ü” arası bir sesle, kalın harflerin “u” sesiyle okunmasını sağlayan, harfin üstüne yazılan ve küçük bir vav’a benzeyen işarettir.

9. Peltek harfler hangi seçenekte verilmiştir?

A.ﺙ – ﺬ – ﻇ B.ﻇ – ﺶ- ﺬ
C.ﺰ – ﺱ – ﺹ D.ض – ص – ذ

10.Ötre harekesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. B.
C. D.

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde esre harekesi bulunmaktadır?
A. كُتُبٌ C. بَعْدَ
B. مَلِكِ D. قَوْلاً

12. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde cezim vardır?
A.اَمُوتُ B.اَنَّ اِنْ .c D.اَنَا

13.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” koyunuz.(10 puan)

( …..) Kulun bütün hareket ve davranışlarını Allah rızası için yapmasına ihlas denir.

(…..) Kur’an, Allah’ın insanlara yolladığı bir mesajdır.

(…….) Şükür yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.

( ….. ) Merhametlilerin merhametlisi insandır.

(..……) Allah, Kur’an-ı Kerim’ de yer alan kıssalardan insanların ders çıkarmasını ister.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.