5.sınıf kuran-ı kerim 1.dönem 2.yazılı soruları

• İlk insan ve ilk peygamberdir.
• Allah topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı
Melekler Allah’ın emrine uydu ve onun üstünlüğünü tanıdı.
1. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

• Allah O’na (as) ‘’Bizim denetimimiz ve vahyimizle bir gemi yap.’’ diye vahyetti
• Yüce Allah Hz. Ona her cinsten birer çifti, ailesini ve inananları gemiye bindirmesini emretti.
• Fakat O (as)’nun oğlu ve eşi kendisine inanmadı ve gemiye binmedi.
2. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

Milletini Allah’a gönülden bağlanmaya, ona kulluk etmeye çağırıyordu.
Kendilerine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini zannettiler.
Âd kavmi her şeyi kasıp kavuran bir rüzgârla yok edildi.
3. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A) Hz. Adem (AS) C) Hz. Salih (AS)
B) Hz. Nuh (AS) D) Hz. Hud (AS)

4.Yüce Allah’ın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir?
a) İncil b) Kur’an c) Tevrat d) Sünnet

5.Aşağıdakilerden hangisi harekelerden birisi değildir?
a) Esre b) Ötre c) Üstün d) Tecvid

6. يَعْلَمُونَ İfadesinin okunuşu nedir?
a) ya’lemüne b) Te’lemüne
c) ya’levüne d) Te’levne

7. لَدُنْكَ İfadesinin okunuşu nedir?
a) Ledünke b) Edünke c) Ledüzke d) Erünke

8. Kur’an-ı Kerim’in anlattığı peygamberlerin yada önemli kişilerin hayatından yaşanmış ibret verici ,ders almamız gereken olaylara ne denir ?
a)Haber b)kıssa c) cüz d)hatim

9.Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir?
A)Elhamdülillah B) Hamd olsun
C)Allah’a şükür D)Estağfurullah

10.Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?
A) Ahiret
B) Kıyametin ne zaman kopacağı
C) İman-İbadet
D) Ahlak kuralları

11.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
(Hamd-Şükür-İhlas-Rahmet-Riya)(3×5 = 15 puan)

1.Sevgiyle Allah’a yönelen her türlü şükür ve övgüye……………..denir.

2.İnsanın kendisine verilen nimetlerin değerini bilmesi ve Allah’a bunlar için teşekkür etmesine………..….denir.

3.………….…Allah’ın kullarına acıması,onlara sevgi,şefkat ve merhametle muamele etmesidir.

4.İbadetlerde sadece Allah rızasını gözetmek,samimi ve içten olmaya ……………denir.

5…………….….ibadetleri insanlar görsünler diye gösteriş için yapmaya denir.

12.Aşağıdaki ifadelerin doğru olanın başına D yanlış olana Y yazınız.(10×1=10 puan)

( )Kur’an’ı Kerimde bazı peygamber olmayan şahısların kıssalarına da yer verilmiştir.
( )Hz.Lokman Kur’an’da geçen isimlerden biridir.
( )Şedde( ) işareti ile okunan harfde aslında iki harf vardır.
( )Kur’an’ın okunması ibadettir.
( )Ad kavmi kasırga ile helak olmuştur.
( )Hamd Allah’a ve peygamberlerine edilir.
( )Kur’an alfabesi 26 harften oluşur.
( )B ve vav dudak harflerindendir.
( )Üç çeşit tenvin vardır.
( )Kur’an Allah’ın bize gönderdiği bir mektuptur.

13.Aşağıdaki kelimelerin okunuşlarını altına yazınız.(Her kelime 2 puan.Toplam 17×2=34 puan +1 puan hediyedir.)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.