5.sınıf 1.dönem kuran-ı kerim 2.yazılı soruları

D.) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(5’er p)

1. Peltek harfler hangi seçenekte verilmiştir?

A.ﺙ – ﺬ – ﻇ B.ﻇ – ﺶ- ﺬ
C.ﺰ – ﺱ – ﺹ D.ض – ص – ذ

2.Aşağıdakilerden hangisi kalın harflerdendir?

A.)م B.)س C.)ق D.)ف
3. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A.) Ötre harekesi kalın harfleri u, ince harfleri ü sesi ile okutur.
B.) Üstün harekesi kalın harfleri a, ince harfleri e sesi ile okutur.
C.) Şedde harfleri uzatarak okutur.
D.) Tenvin, kelimelerin son harekesinde olur.

4. Bir önceki harfin harekesi üstün olduğunda hangi
harf med harfi(Uzatma harfi)olur?

a) ا b) و c) ى d) ء

Milletini Allah’a gönülden bağlanmaya, ona kulluk etmeye çağırıyordu.
Kendilerine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini zannettiler.
Âd kavmi her şeyi kasıp kavuran bir rüzgârla yok edildi.
5. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?
A.) Hz. Âdem B.) Hz. Salih
C.) Hz. Nuh D.) Hz. Hud
6.) Hz. Âdem’in mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
A.)Çiftçi B.)Marangoz
C.)Çoban D.)Ticaret

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.